08503009540

POLİTİKALAR

ÇEVRE POLİTİKASI

Mirage Park Resort, ‘Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir.’ ilkesi ışığında;

Faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Çevreyi korumayı ve doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çevresel performansı için sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Mirage Park Resort, ekonomik büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengenin sağlanması için sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturduğu Çevre Politikasının hayata geçirilmesi amacıyla aşağıdaki hususları taahhüt etmektedir:

• Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli önlemleri alarak çevreye verilen zararları minimum seviyeye çekmek,

• Çevreyle ilgili tüm yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,

• Hava kirliliğini önlemek için çevreye uyumlu yakıtlar kullanmak,

• Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızı en aza indirmek, bu amaç ile geri dönüşümü sağlanabilen ürünler kullanmak,

• Atık ayrışımı yaparak geri döndürülebilir atıkların değerlendirilmesini sağlamak, 

• Tehlikeli atıkların (pil, akü, yağlar vb.) mevzuata uygun depolanması, taşınması ve bertarafını sağlamak,

• Yenilenebilir enerji kullanarak çevrenin sürdürebilirliğini desteklemek,

• Çevreye verdiğimiz etkileri ölçmek ve buna göre sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek,

• Hammadde ve doğal kaynakların kontrollü tüketimini sağlayarak maliyetlerden tasarruf etmek,

• Çalışan personelimizin çevre konusunda bilinçli ve duyarlı olması için gerekli eğitimleri almalarını ve sisteme katılımlarını sağlamak,

• Birlikte yaşadığımız canlıların doğal ortamlarını korumak,

• Taşeron ve tedarikçi firmaların, bilgilendirmelerle sisteme uygunluğunu sağlamak,

• Çevre faaliyetlerinde bulunan kuruluşlarla irtibat halinde olmak,

Çevre Politikamız ile ilgili hedeflerin çevre mevzuatlarıyla tutarlı, kirliliğin önlenmesi ve optimum doğal kaynak kullanımı taahhütleriyle uyumlu olması sağlanmaktadır.

KALİTE ORTAK POLİTİKASI

• Kanunlara Uygunluk
Çalışmalarımızda yasal ve mevzuat şartlarına tam uyum

• Maksimum Misafir Memnuniyeti
Tüm faaliyetlerimizi;  yönetim sistemleri gereklerine dâhil ederek ürün ve hizmet standartlarını oluşturmak, maksimum misafir memnuniyeti ilkesinde oluşturulan standartların sürekliliğini sağlamak

• Çalışanların Katılımı
Periyodik eğitimlerle yönetim sistemleri bilincinin yerleştirilmesini ve çalışanların yönetime katılımını sağlamak

• Minimum Riskle Gıda Üretmek
Gıda Güvenliği açısından ürün-hizmet üretimi esnasında olası tüm riskleri en az düzeye indirmek ve kontrol metodlarını geliştirmek

• Doğal Kaynaklarımızın Etkin Kullanımı ve Kirliliğin Önlenmesi
Doğal ve hammadde kaynaklarımızın etkin ve kontrollü tüketimini sağlayarak çevre kirliliğini önlemek ve sürdürülebilir bir çevre sistemi oluşturmak

• Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamının Sağlanması
İş Güvenliği ve Sağlığı sistemine uygun olarak; personel, taşeron, ziyaretçi ve misafirlerimiz için emniyetli bir ortam yaratmak, ‘Sıfır Kaza’ ilkesi ışığında yaralanma ve sağlık bozulmalarının önüne geçmek

• Yönetim Sistemlerine Uyum ve Sürekli İyileştirme
Misafir memnuniyetini, güvenli çalışma ortamını ve çevreye verdiğimiz etkileri ölçmek ve buna göre sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. GİZLİLİK POLİTİKASI