Mirage Park Resort Logo
col-md-4 textaligncenter vcenter footer3lu
 
   

UMWELTPOLITIK

Mirage Park Resort, ‘Sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevre ile mümkün olabilir.’
ilkesi ışığında;

Faaliyet ve işleyişinin çevresel boyutlarını belirleyerek, etkilerini minimum düzeye indirmeyi ve çevre ile ilgili olarak sürdürülebilir ve yenilikçi bir gelişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Çevreyi korumayı ve doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çevresel performansı için sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Mirage Park Resort, ekonomik büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengenin  sağlanması  için  sürdürülebilirlik çalışmaları  kapsamında  oluşturduğu  Çevre  Politikasının hayata geçirilmesi amacıyla aşağıdaki hususları taahhüt etmektedir:

• Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli önlemleri alarak çevreye verilen zararları minimum seviyeye çekmek,
• Çevreyle ilgili tüm yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
• Hava kirliliğini önlemek için çevreye uyumlu yakıtlar kullanmak,
• Faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklarımızı en aza indirmek, bu amaç ile geri dönüşümü sağlanabilen ürünler kullanmak,
• Atık ayrışımı yaparak geri döndürülebilir atıkların değerlendirilmesini sağlamak,
• Tehlikeli  atıkların  (pil,  akü,  yağlar  vb.)  mevzuata  uygun  depolanması,  taşınması  ve  bertarafını sağlamak,
• Yenilenebilir enerji kullanarak çevrenin sürdürebilirliğini desteklemek,
• Çevreye verdiğimiz etkileri ölçmek ve buna göre sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek,
• Hammadde ve doğal kaynakların kontrollü tüketimini sağlayarak maliyetlerden tasarruf etmek,
• Çalışan personelimizin çevre konusunda bilinçli ve duyarlı olması için gerekli eğitimleri almalarını ve sisteme katılımlarını sağlamak,
• Birlikte yaşadığımız canlıların doğal ortamlarını korumak,
• Taşeron ve tedarikçi firmaların, bilgilendirmelerle sisteme uygunluğunu sağlamak,
• Çevre faaliyetlerinde bulunan kuruluşlarla irtibat halinde olmak,

Çevre Politikamız ile ilgili hedeflerin çevre mevzuatlarıyla tutarlı, kirliliğin önlenmesi ve optimum doğal kaynak kullanımı taahhütleriyle uyumlu olması sağlanmaktadır.

klicken Sie bitte auf mehr Details ...Klicken Sie für die GaleriedeLaden. Bitte warte.152environmental-policy-de2corporate-de,environmental-policy-de,1Belek / AntalyasubAnkunftsdatumcorporate-de,environmental-policy-de,Liebe/r Besucher/in,

Unser Online-Reservierungssystem wird in Kürze in Betrieb genommen. Bis dahin möchten wir Ihnen für Ihr Verständnis herzlich danken.
http://mirageparkonline.asutatravel.com/?dil=de+90 242 815 22 44